ศูนย์การช่วยเหลือ

/ ฉันสามารถขอคืนเงินค่าชุดพิมพ์ฟันได้หรือไม่?

ฉันสามารถขอคืนเงินค่าชุดพิมพ์ฟันได้หรือไม่?

เซลฟี่ต้องการให้คุณตื่นเต้นและพึงพอใจกับการซื้อสินค้าใหม่ของคุณในครั้งนี้ แต่หากคุณไม่พอใจกับสินค้า คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งคืนสินค้าเพื่อขอเงินคืน สำหรับการคืนกล่องจะต้องยังไม่ถูกแกะและคุณสามารถคืนชุดพิมพ์ฟันได้ภายใน 14 วันตามปฏิทินนับจากวันที่คุณได้รับเพื่อขอเงินคืนเต็มจำนวน หากเปิดกล่องแล้วจะมีค่าธรรมเนียม 50% (โดยทางบริษัทจะดูจากการแกะฟิลม์ที่หุ้มกล่อง) คุณจะต้องส่งคืนชุดพิมพ์ฟันที่ยังไม่ได้ใช้งานในบรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริม คู่มือ และเอกสารประกอบ หากมีการใช้งานแล้วไม่ว่าเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้า คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืน

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ชุดพิมพ์ที่บ้านคืออะไร?

การพิมพ์ฟันจะเป็นการทำแบบจำลองฟันและช่องปากของคุณขึ้นมา…

light

มีอะไรในชุดพิมพ์ฟันบ้าง?

ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบและจำลองตำแหน่งของฟัน…

light

ฉันควรทำอย่างไรหากฉันทำการพิมพ์ฟันได้ไม่ถูกต้อง?

หากห้องปฏิบัติการของเราได้รับแบบพิมพ์ฟันที่ไม่ถูกต้อง…

light