ศูนย์การช่วยเหลือ

/ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีสิทธิ์ได้รับการปรับแต่งแผนการรักษาและอุปกรณ์จัดฟันแบบใส?

จะทราบได้อย่างไรว่าฉันได้รับการต่อยอดการรักษาฟรี?

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการปรับแต่งเครื่องมือจัดฟันหากคุณ:

1. สวมเครื่องมือจัดฟันตามที่กำหนดตลอดแผนการรักษาของคุณ ยกเว้นเมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำเย็น

2. ได้ทำการส่งรูปถ่ายฟันเพื่อการติดตามผลและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมเป็นประจำทุก 6 สัปดาห์

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ฉันจะยื่นคำร้องเพื่อปรับแต่งอุปกรณ์จัดฟันได้อย่างไร?

เมื่อสิ้นสุดการรักษา หากคุณรู้สึกว่ายังไม่บรรลุผลตามที่คาดไว้…

light

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทำอุปกรณ์จัดฟันแบบใสชำรุด หรือ หาย?

คุณจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทาง…

light

ฉันสามารถคุยกับทันตแพทย์โดยตรงได้ไหม?

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างคุณกับทันตแพทย์…

light